Aliens

Diverses parelles d’Aliens han arribat a la ciutat per aprendre les costums dels humans. Pot ser que sigui la primera vegada que en veus un. La seva missió és descobrir com funciona el planeta terra, els seus habitants i les seves normes. Tenen bona voluntat per aprendre i comunicar-se.

Aquests personatges agradables y fàcils d’identificar, realitzen un espectacle itinerant pràcticament sense paraules. Poden arribar a emetre algun tipus de so i ocasionalment intenten repetir alguna de les paraules que el públic els ensenya. Les seves complaents expressions fan que connectin amb tot tipus de públic. Podem diferenciar-los entre masculí y femení. El motiu és la intenció d’apropar-los cada cop més a la societat terrícola. Les seves mans de tres grans dits poden trobar dificultats per a desarrollar alguna de les tasques de la vida quotidiana, però tenen altres virtuts: la de transmetre bones energies i eliminar les negatives a tota persona que vulgui sotmetre’s a l’experiència. També realitzaran la particular salutació Venusiana i es recolocaran i orientaran les seves antenes. La intención de aprendre i descobrir provocarà situacions molt divertides pel públic però difícils d’entendre per ells. Els espectadors d’aquestes originals parelles recordaran per sempre el primer cop on van veure i interactuar amb un alien.

Altres Espectacles Insolits